Procedemento de solicitude do Convenio especial de empresarios e traballadores suxeitos a expedientes de regulación de emprego que inclúan traballadores con 55 ou máis anos.

A continuación preséntase o procedemento xeral

Quen pode solicitalo?

Os traballadores ou asimilados que causen baixa no Réxime no que figuraban encadrados ou que sen causala reúnan determinados requisitos.

Cando ten que ser presentado?

Durante a tramitación do expediente de regulación de emprego.

Que trámites se teñen que realizar?

Deberán presentar o Modelo TA-0040 - |ERE.

Onde se tramita?

Vía Presencial:

Ante a Dirección Provincial da Tesouraría Xeral da Seguridade Social ou na súa Administración.

Vía telemática:

A través da Sede Electrónica, se dispón dun certificado dixital.

Complementary Content
${loading}