Procediment de prestació no econòmica per tenir cura de fill, de menor acollit o d'altres familiars

A continuació, es presenta el procediment general

Què és la prestació no econòmica?

És una prestació familiar contributiva que consisteix a considerar efectivament cotitzats:

  • Els tres primers anys del període d'excedència que els treballadors gaudeixin per tenir cura de cada fill o menor acollit.  
  • El primer any del període d'excedència que els treballadors gaudeixin per tenir cura d'altres familiars.
  • L'increment, fins al 100%, de les cotitzacions fetes en determinats supòsits de reducció de jornada per tenir cura d'un menor o d'una persona amb discapacitat.

Quins tràmits s'han de fer?

L'empresa haurà de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social l'inici i la finalització de l'excedència amb reserva del lloc de treball.

On es tramita?

A través del sistema RED o en qualsevol Administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

El reconeixement de les cotitzacions el fa la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

Quin termini hi ha per sol·licitar la prestació?

El dret al reconeixement d'aquesta prestació no prescriu, per la qual cosa es podrà sol·licitar en tot moment.

 

Complementary Content
${loading}