Procediment de Protecció per Cessament d'Activitat

A continuació, es presenta el procediment general

Què és la prestació per Cessament d'Activitat?

És una  protecció que comprèn l'abonament d'una prestació econòmica mensual per cessament d'activitat i la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes.

Qui pot sol·licitar-ho?

Tots els treballadors del Mar per compte propi i Armadors assimilats a treballadors per compte d'altri que tinguin cobertes les cotitzacions professionals i la de cessament d'activitat per l'Institut Social de la Marina.

Quins tràmits s'han de fer?

S'haurà d'emplenar la Sol·licitud de Prestació per Cessament d'Activitat i adjuntar la documentació acreditativa requerida.

On es tramita? 

A les direccions provincials i a les oficines de l'Institut Social de la Marina del seu àmbit geogràfic.

Complementary Content
${loading}