Seme-alaba baten jaiotza edo adopzioarengatiko prestazio ekonomikoko prozedura, familia ugarien, guraso bakarreko familien eta minusbaliotasuna duten amen kasuan

Deskribapen luzea

Hona hemen prozedura orokorra

Zer da seme-alaben jaiotza edo adopzioagatiko prestazioa, familia ugarietan, familia gurasobakarretan eta desgaitasuna duten amen kasuan?

Ordainketa bakarreko familia-laguntza da, ordaindutakoaren araberakoa ez dena, eta 2007-11-16az geroztik familia ugari batean, familia gurasobakar batean edo amak %65eko edo gehiagoko desgaitasuna duen familia batean haurra jaiotzeagatik edo adopzioan hartzeagatik ematen da.

Ze izapide bete behar dira?

Honako hauek aurkeztu beharko dira:

  • Dagokion Eskaera-eredua.
  • Nortasuna eta eskubidea zehazten duen egoera egiaztatzeko beharrezko dokumentazioa.

Non izapidetzen da?

Eskaria eta eskatutako dokumentazioa Gizarte Segurantzako arreta eta informazioa eskaintzeko zentro (CAISS) batean, edozeinetan, aurkeztuko dira.

Prestazio ekonomikoa emateko eskubidea Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalari (INSS) dagokio.

Zein da prestazioa  eskatzeko epea?

Seme-alaba jaio edo adoptatu osteko hurrengo egunetik aurrera eska daiteke.

Prestazio horren aitorpena bost urtera preskribatuko da, jaiotza edo adopzioa gertatu osteko hurrengo egunetik zenbatzen hasita.   

Complementary Content
${loading}