Procedemento do Programa de Activación para o Emprego

Que é o Programa de Activación do Emprego?

Trátase dun programa específico e extraordinario de carácter temporal, dirixido a persoas desempregadas de longa duración que comprende políticas activas de emprego e intermediación laboral xestionadas polos Servizos Públicos de Emprego coa finalidade de incrementar as oportunidades de retorno ao mercado de traballo e ofrece unha axuda económica de acompañamento xestionada polo Instituto Social da Mariña, vinculada á participación nas mencionadas políticas de activación para o emprego.


Quen pode solicitalo?

Traballadores do Mar inscritos como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego competente a data 1 de decembro de 2014 que, á data de presentación da solicitude de incorporación a este, reúnan os requisitos esixidos.


Que trámites se teñen que realizar?

Deberase cubrir a Solicitude de admisión ao Programa de Activación ata o 15 de abril de 2016, achegando a documentación que acredite requisitos xenéricos.
Transcorrido un mes dende a solicitude, no prazo de 10 días, acreditar busca activa de emprego.
Asignación do titor individual e do itinerario individual e personalizado de emprego (IPE) polo Servizo Público de Emprego competente.


Onde se tramita?

No Centro do ISM que lle corresponda polo seu domicilio.
A oficina dará traslado de copia da solicitude de incorporación ao Programa ao Servizo Público de Emprego competente.

Complementary Content
${loading}