Procediment de Conveni Especial per a la cotització addicional dels treballadors d'Agències de Duanes afectats per la incorporació d'Espanya al Mercat Únic Europeu

A continuació es presenta el procediment general.

Qui el pot sol·licitar?

Els treballadors que van perdre la seva feina en el procés de reestructuració d'empreses del sector d'agències de duanes com a conseqüència de la incorporació d'Espanya al Mercat Únic Europeu (ocorreguda l'1-01-1993).

Quan s'ha de presentar?

Abans del 31-01-2010.

Quins tràmits s'han de fer?

Hauran de presentar el model TA-0040 i l'acreditació d'estar donats d'alta en una agència de duanes l'1-01-1992 i tenir una baixa entre l'1 de gener i el 31 d'octubre de 1993.

On es tramita?

Via Presencial:

Davant la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o l'Administració corresponent al domicili del sol·licitant.

Via telemàtica:

A través de la Seu Electrònica si disposa d'un certificat digital.

Complementary Content
${loading}