Procedemento de solicitude do Convenio especial dos traballadores de tempada en períodos de inactividade e para os comprendidos nos sistemas especiais de froitas e hortalizas e conservas vexetais do Réxime Xeral da Seguridade Social

A continuación preséntase o procedemento xeral

Quen pode solicitalo?

Os traballadores por conta allea polo exercicio dunha actividade que teña carácter de tempada, polo período que medie entre dúas tempadas consecutivas.
E os traballadores de tempada que presten servizo a empresas dedicadas a actividades incluídas nos Sistemas Especiais de Froitas e Hortalizas e de Conservas Vexetais, que causen baixa no mesmo.

Cando ten que ser presentado?

  • No mes seguinte ao cesamento do traballo de tempada,
  • Ao esgotamento da prestación económica contributiva por desemprego.
  • Aos 60 días de subsidio de desemprego dos traballadores fixos descontinuos con dereito a cotización pola continxencia de xubilación.

Que trámites se teñen que realizar?

Deberán presentar o Modelo TA-0040.

Onde se tramita?

Vía Presencial:

Ante a Dirección Provincial da Tesouraría Xeral da Seguridade Social ou Administración correspondente ao domicilio do solicitante.

Vía telemática:

A través da Sede Electrónica, se dispón dun certificado dixital.

Complementary Content
${loading}