Procedemento de Prestación por Desemprego de Nivel Asistencial (Subsidio)

A continuación preséntase o procedemento xeral.

Que é a Prestación por Desemprego de Nivel Asistencial?

A protección de nivel asistencial consta dunha prestación económica e o aboamento á Seguridade Social da cotización correspondente ás prestacións de asistencia sanitaria, protección á familia e, se é o caso, xubilación.

Quen pode solicitalo?

Dirixida aos parados que figuren inscritos como demandantes de emprego durante un mes, sen ter rexeitado oferta de emprego adecuada, e que carezan de rendas de calquera natureza superiores ao 75% do Salario Mínimo Interprofesional vixente, excluída a parte proporcional das pagas extraordinarias.

Que trámites se teñen que realizar?

Deberase encher a Solicitude de Subsidio por Desemprego, achegando a documentación indicada no modelo.

Onde se tramita?

No Centro do Instituto Social da Mariña que lle corresponda polo seu domicilio ou por Internet a través da sede electrónica do SEPE.

Complementary Content
${loading}