Procedemento de Convenio Especial para a cotización adicional dos traballadores de Axencias de Aduanas afectados pola incorporación de España ao Mercado Único Europeo

A continuación preséntase o procedemento xeral.

Quen pode solicitalo?

Os traballadores que perderon o seu traballo no proceso de reestruturación de empresas do sector de axencias de aduanas como consecuencia da incorporación de España ao Mercado Único Europeo (acontecida o 01-01-1993).

Cando teñen que presentalo?

Antes do 31-01-2010.

Que trámites teñen que realizar?

Deberán presentar o modelo TA-0040 e a acreditación de atoparse en alta nunha axencia de aduanas o 01-01-1992 e ter unha baixa entre o 1 de xaneiro e o 31 de outubro de 1993.

Onde se tramita?

Vía Presencial:

Ante a Dirección Provincial da Tesouraría Xeral da Seguridade Social ou Administración correspondente ao domicilio do solicitante.

Vía telemática:

A través da Sede Electrónica, se dispón dun certificado dixital.

Complementary Content
${loading}