Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


2003/1 de 16 de gener de 2003

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Nou sistema d'ingrés de quotes a la Seguretat Social en el marc del Sistema RED: cobrament per finestreta

La Tresoreria General de la Seguretat Social a fi de facilitar l'ingrés de quotes a les empreses i professionals que transmeten a través del Sistema RED, implantarà a partir de l'1 de febrer de 2003 una nova funcionalitat, l'ingrés de quotes mitjançant el Sistema de Cobrament per Finestreta.

Aquest Butlletí de Notícies RED conté les especificacions tècniques per a la sol·licitud d'aquest nou sistema de pagament de quotes en el marc del Sistema RED. El procediment de gestió del Sistema de Cobrament per Finestreta es detallarà en un pròxim Butlletí de Notícies RED dirigit a tots els usuaris del Sistema. No obstant això, s'avancen les línies generals d'aquest.

La sol·licitud d'ingrés de quotes mitjançant el Sistema de Cobrament per Finestreta s'haurà de fer per a cada liquidació mitjançant l'emplenament de l'indicador "V" en el segment MPG (que es detalla en l'apartat següent).

Per cada document TC2 amb sol·licitud d'ingrés per Cobrament per Finestreta, la Tresoreria General de la Seguretat Social calcularà un document TC1, del qual s'informarà l'usuari mitjançant el corresponent justificant tècnic.

Durant el termini de presentació de sol·licitud de cobrament per finestreta, l'usuari podrà modificar les dades transmeses mitjançant l'enviament d'un nou TC2 que substituïsca a l'anterior. Per cada nou TC2 transmés amb sol·licitud de Cobrament per Finestreta, rebrà el corresponent justificant tècnic amb el detall del TC1 calculat.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de Cobrament per Finestreta, es remetrà a l'usuari un rebut de liquidació de cotitzacions per cada una de les empreses per a les quals haja sol·licitat l'ingrés de quotes per aquesta modalitat, que contindrà tots els conceptes relatius a la liquidació de quotes, així com les dades de capçalera de cobrament per finestreta. Aquest rebut de liquidació de cotitzacions substitueix l'actual document de cotització model de la sèrie TC1.

L'import del rebut de liquidació de cotitzacions haurà de fer-se efectiu dins del termini reglamentari, mitjançant l'ingrés en les Entitats Financeres a través dels diferents canals de pagament habilitats per aquestes (finestreta física, caixers automàtics, banca telefònica, banca per Internet...).

El rebut de liquidació de cotitzacions no implica el pagament de les quotes si no va acompanyat del corresponent justificant d'ingrés, o segell o validació mecànica de l'Entitat Financera.

Sol·licitud d'ingrés mitjançant el sistema de cobrament per finestreta

La sol·licitud d'ingrés de quotes mitjançant el Sistema de Cobrament per finestreta es realitzarà mitjançant la consignació al segment MPG (Modalitat de Pagament), l'indicador "V" (Cobrament per finestreta).

Aquest segment haurà d'emplenar-se per a cada liquidació per a la qual es vulga realitzar l'ingrés de quotes mitjançant aquest Sistema.

El segment MPG (Modalitat de Pagament) substitueix l'actual segment DBA (Dades Bancàries). Per això, tant les sol·licituds de cobrament per finestreta, com les de càrrec en compte o saldos creditors s'hauran d'indicar en el segment MPG.

No obstant això, i de manera transitòria, durant el mes de febrer s'admetran sol·licituds de càrrec en compte, o Saldos Creditors que informats en el Segment DBA. La nova versió de Winsuite transformarà durant aquest període transitori els segments DBA en MPG.

Segment MPG (Modalitat de Pagament)


Comentaris

*1 Obligatori per a Cobrament per Finestreta, Saldos Creditors i Càrrec en Compte
*2 V= Cobrament per Finestreta C=Càrrec en compte . Per a Saldos Creditors es deixarà en blanc
*3 Obligatori per a càrrec en compte i Saldos Creditors
EEEE0000DDCCCCCCCCDD
*4 Obligatori per a Càrrec En Compte i Saldos Creditors
*5 Obligatori per a càrrec en compte i Saldos Creditors Ajustat a la dreta, completat amb zeros per l'esquerra
*6 Obligatori per a Saldos Creditors

ESTRUCTURA DEL SEGMENT |MPG
Referència Segment Dada Element Format Obligatori/
Condicional
Posició Longitud del camp Valor Núm. format Taula Comentaris
MPG Modalitat de pagament. C 70 *1
1.765 Capçalera de segment an...3 O 1 3 MPG
1.766 Modalitat de pagament. O
1.767 Sol·licitud de Modalitat de pagament an...1 O 4 1 *2
1.768 Codi de compte client (Entitat, Oficina, DC , CC ) an..20 C 5 20 *3
1.769 Tipus d'identificador del titular an...1 C 25 1 T-3 *4
1.770 Identificador del titular an..14 C 26 14 2 *5
1.771 Nom del Titular an..31 C 40 31 *6

Autòmat

El segment és Condicional (Obligatori per a Cobrament per Finestreta, Càrrec en Compte o Saldos Creditors).

El segment s'ubicarà després del segment EDTTT91 o EDTTT92 (en el cas de Saldos Creditors).
Només es pot consignar un únic segment MPG per liquidació (és a dir, per cada segment EMP).

Un mateix enviament (fitxer FAN) pot contindre liquidacions per a les quals se sol·licite l'ingrés de quotes mitjançant el Sistema de Cobrament per Finestreta; liquidacions per a les quals se sol·licite l'ingrés de quotes mitjançant el Sistema de Domiciliació en Compte; liquidacions que resulten Saldo Creditor, i liquidacions per a les quals no se sol·licite modalitat de pagament (en aquest cas no han de contindre segment MPG).

Descripció dels camps
 • Sol·licitud de modalitat de pagament

  Obligatori per a sol·licituds de Cobrament per Finestreta, Càrrec en Compte i Saldos Creditors.

  V= Cobrament per Finestreta
  C= Càrrec en Compte

  Quan la liquidació resulte saldo creditor, aquest camp es deixarà amb blancs.
 • Codi de Compte Client:

  Obligatori per a Càrrec en Compte i Saldos Creditors.

  Aquest camp no s'haurà d'emplenar quan se sol·licite l'ingrés de quotes mitjançant el Sistema de Cobrament per Finestreta.
 • Tipus d'identificador de titular i Identificador del Titular:

  Obligatori per a càrrec en compte.

  Aquest camp no s'haurà d'emplenar quan se sol·licite l'ingrés de quotes mitjançant el Sistema de Cobrament per Finestreta.
 • Nom del titular:

  Obligatori per a Saldos Creditors. Opcional en Càrrec en Compte.

  Aquest camp no haurà d'emplenar-se quan se sol·licite l'ingrés de quotes mitjançant el Sistema de Cobrament per Finestreta.
Autòmat

El segment és Condicional (Obligatori per a Cobrament per Finestreta, Càrrec en Compte o Saldos Creditors).

El segment s'ubicarà després del segment EDTTT91 o EDTTT92 (en el cas de Saldos Creditors).
Només es pot consignar un únic segment MPG per liquidació (és a dir, per cada segment EMP).

Un mateix enviament (fitxer FAN) pot contindre liquidacions per a les quals se sol·licite l'ingrés de quotes mitjançant el Sistema de Cobrament per Finestreta; liquidacions per a les quals se sol·licite l'ingrés de quotes mitjançant el Sistema de Domiciliació en Compte; liquidacions que resulten Saldo Creditor, i liquidacions per a les quals no se sol·licite modalitat de pagament (en aquest cas no han de contindre segment MPG).

Descripció dels camps
 • Sol·licitud de modalitat de pagament

  Obligatori per a sol·licituds de Cobrament per Finestreta, Càrrec en Compte i Saldos Creditors.

  V= Cobrament per Finestreta
  C= Càrrec en Compte

  Quan la liquidació resulte saldo creditor, aquest camp es deixarà amb blancs.
 • Codi de Compte Client:

  Obligatori per a Càrrec en Compte i Saldos Creditors.

  Aquest camp no s'haurà d'emplenar quan se sol·licite l'ingrés de quotes mitjançant el Sistema de Cobrament per Finestreta.
 • Tipus d'identificador de titular i Identificador del Titular:

  Obligatori per a càrrec en compte.

  Aquest camp no s'haurà d'emplenar quan se sol·licite l'ingrés de quotes mitjançant el Sistema de Cobrament per Finestreta.
 • Nom del titular:

  Obligatori per a Saldos Creditors. Opcional en Càrrec en Compte.

  Aquest camp no haurà d'emplenar-se quan se sol·licite l'ingrés de quotes mitjançant el Sistema de Cobrament per Finestreta.

Requisits necessaris per a acceptar una sol·licitud de cobrament per finestreta

 • Import a ingressar diferent de zero:

  Es comprovarà que l'import resultant de la liquidació siga a ingressar, és a dir, que estiga emplenat el segment EDTTT91 amb import diferent de zero.
 • Tipus de liquidació

  Sols s'admetran liquidacions normals (L00) rebudes en termini reglamentari.
 • Règims admesos

  S'admetran les sol·licituds de cobrament per finestreta de tots els Règims inclosos en el Sistema RED, amb les següents excepcions:

  - Règim Especial d'Artistes (0112)
  - Sistema Especial per a les Tasques de Manipulació i Empaquetatge de Tomaca Fresca (0134).
  - Règim Especial Agrari (0613)

  La incorporació d'aquests Règims al Sistema de Cobrament per Finestreta, Càrrec en Compte i Saldos Creditors es realitzarà en un futur.

Impressió de rebut de liquidació de cotitzacions.

La impressió del Rebut de Liquidació de Cotitzacions es realitzarà a través del mòdul d'Impressió de la Winsuite.

No obstant això, per a aquelles empreses que s'acullen al Sistema d'ingrés per Cobrament per Finestreta i que en l'actualitat no utilitzen l'aplicació Winsuite, (i per tant, tant l'adaptació dels missatges, com la impressió dels documents (TC2, TA.2, etc....), la realitzen a través de les seues pròpies aplicacions), podran sol·licitar a la Unitat d'Atenció a l'Usuari, el format del fitxer de "Rebut de Liquidació de Cotitzacions" (RCB).

Complementary Content
${loading}