Asistencia sanitaria

A continuación preséntase o procedemento xeral.

Que é a asistencia sanitaria da Seguridade Social?

É a prestación de servizos médicos e farmacéuticos necesarios para conservar ou restablecer a saúde das persoas protexidas, entre outras:

  • Traballadores afiliados e en alta, pensionistas, perceptores de prestacións periódicas da Seguridade Social e desempregados que esgotasen a prestación ou o subsidio por desemprego.
  • Familiares e asimilados dependentes dos anteriores.

Que trámites se deben realizar para ter dereito á asistencia sanitaria?

O asegurado, ao tempo de solicitar a afiliación e alta ou a solicitude de pensión ou outra prestación periódica da Seguridade Social, pode formalizar o documento de recoñecemento de asistencia sanitaria para os seus beneficiarios  nas correspondentes oficinas da Seguridade Social.

Onde se tramita a tarxeta sanitaria?

Co documento de recoñecemento do dereito á asistencia sanitaria, pode solicitar a tarxeta sanitaria no centro de saúde que lle corresponda.

O centro de saúde  tramitará a emisión da tarxeta sanitaria individual para o asegurado e para cada un dos seus beneficiarios e enviarana ao seu domicilio.

Quen recoñece o dereito á asistencia sanitaria?

O Instituto Nacional  da Seguridade Social ou o Instituto Social da Mariña, se é o caso, teñen a competencia para o recoñecemento do dereito á asistencia sanitaria.

Cando se extingue o dereito á asistencia sanitaria?

  • Cando se perdan as condicións requiridas para ser asegurado ou beneficiario do dereito.
  • Por falecemento.
Complementary Content
${loading}