Procedemento de solicitude do Convenio especial para a cobertura da asistencia sanitaria a emigrantes traballadores e pensionistas dun sistema de previsión social estranxeiro que retornen a territorio nacional e aos familiares dos mesmos.

A continuación preséntase o procedemento xeral

Quen pode solicitalo?

Os emigrantes traballadores e pensionistas dun sistema de previsión social estranxeiro que retornen a territorio nacional e aos seus familiares.

Cando ten que ser presentado?

Calquera momento posterior á data do seu retorno ou desprazamento temporal ao territorio español ou ao traslado da súa residencia a España.

Que trámites se teñen que realizar?

Deberán presentar o Modelo TA-0040.

Onde se tramita?

Vía Presencial:

Ante a Dirección Provincial da Tesouraría Xeral da Seguridade Social ou Administración correspondente ao domicilio do solicitante.

Vía telemática:

A través da Sede Electrónica, se dispón dun certificado dixital.

Complementary Content
${loading}