Seguro escolar

A continuación preséntase o procedemento xeral.

Que é o seguro escolar?

É un Seguro que protexe aos estudantes menores de 28 anos, dende 3º da ESO ata o terceiro ciclo universitario, contra o accidente escolar, a enfermidade ou o infortunio familiar, outorgándolles prestacións médicas, farmacéuticas e económicas, segundo o caso.

Que trámites se deben realizar?

Deberase presentar:

  • O modelo de solicitude correspondente.
  • A documentación necesaria para acreditar a identidade e as circunstancias determinantes do dereito.

 Onde se tramita?

A solicitude e documentación esixidas deberán presentarse en calquera dos Centros de Atención e Información da Seguridade Social.

O recoñecemento do dereito corresponde ao Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS).

Cando se solicitan as prestacións sanitarias?

Agás no caso de accidente escolar, as prestacións sanitarias solicitaranse con carácter previo á asistencia.

Que prazo hai para solicitar outras prestacións económicas?

Prestacións derivadas de accidente escolar: 1 ano.

Gastos de enterro, infortunio familiar e outras prestacións económicas: 5 anos.

Complementary Content
${loading}