Procedemento de solicitude do Convenio especial de traballadores perceptores do subsidio de desemprego para maiores de 52/55 anos

A continuación preséntase o procedemento xeral

Quen pode solicitalo?

Os traballadores ou asimilados que sexan preceptores do subsidio de desemprego con dereito a cotización por continxencia de xubilación.

Cando ten que ser presentado?

Nos:

  • 90 días seguintes a partir da data causante.
    o
  • En calquera momento durante a percepción do subsidio.

Os prazos de presentación influirán no momento de entrada en vigor do convenio.

Que trámites se teñen que realizar?

Deberán presentar o Modelo TA-0040 e acreditar 1080 días cotizados nos 12 anos anteriores á situación que dá orixe á solicitude.

Onde se tramita?

Vía Presencial:

Ante a Dirección Provincial da Tesouraría Xeral da Seguridade Social ou Administración correspondente ao domicilio do solicitante.

Vía telemática:

A través da Sede Electrónica, se dispón dun certificado dixital.

Complementary Content
${loading}