Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Procediment de Risc durant l'embaràs

Tot seguit es presenta el procediment general

Què és el risc durant l'embaràs?

És la situació en què es troba la treballadora  durant el període de suspensió del contracte per risc durant l'embaràs, quan  havent de canviar de lloc de treball, per influir  aquest negativament en la seua salut o en la del fetus,  a  un altre compatible amb el seu estat,  el  canvi no resulte possible o no es puga  exigir per motius justificats.

Quins tràmits s'han de realitzar?

La treballadora haurà de comunicar a l'Entitat gestora o Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social  la suspensió del contracte o de l'activitat per risc durant l'embaràs i haurà d'adjuntar:

  • Informe del metge del Servici Públic de Salut que l'assistix.
  • Declaració de l'empresa o de la treballadora per compte propi sobre els treballs i activitats duts a terme, les condicions del lloc de treball, la categoria, el risc específic...

Els servicis mèdics de l'Entitat gestora o de la Mútua emetran un certificat mèdicque acreditarà que les condicions del lloc influïxen negativament en la salut de la treballadora o del fetus.

La treballadora presentarà la sol·licitud, segons  el model oficial, a la qual acompanyarà, a més dels  documents indicats:

  • Declaració de l'empresa sobre la inexistència d'un altre lloc compatible amb l'estat de la treballadora.
  • La documentació necessària per a acreditar la identitat i les circumstàncies determinants del dret. 

On cal adreçar-se?

La sol·licitud i la documentació indicada es podran presentar a qualsevol dels centres de l'Entitat gestora (INSS o ISM), o de la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social.

El Director Provincial de l'Entitat gestora (INSS o ISM) de la província on residisca la interessada dictarà i notificarà la resolució en un termini de 30 dies.

Quan s'inicia la prestació?

Treballadores per compte d'altri: el dret naix el mateix dia en què s'inicia la suspensió del contracte de treball per risc durant l'embaràs.

Treballadores per compte propi: l'endemà del dia en què s'emet  el certificat per  part dels servicis mèdics de l'Entitat gestora o de la Mútua.

Complementary Content
${loading}