Procediment de Demanda de Feina

Tot seguit es presenta el procediment general.

Què és la Demanda de Feina?

És la sol·licitud d'un o més llocs de feina que realitza un treballador a una Oficina de Treball, a una Agència de Col·locació, a un Servei Europeu d'Ocupació o al Registre de Demandants de Feina a l'Exterior.

Qui pot sol·licitar-ho?

El treballador de la mar, desocupat o no, que no es trobi impossibilitat per treballar.

On es tramita?

Per a aquest tràmit, no cal emplenar cap imprès específic. El treballador de la mar haurà de presentar-se a l'Oficina de Treball Marítim que li correspongui per domicili amb la documentació corresponent.

Complementary Content
${loading}