Procediment de paternitat

 

A continuació es presenta el procediment general.

Què és la prestació per paternitat?

És un subsidi que es reconeix als treballadors que suspenen el contracte de treball o cessen en l'activitat, durant els dies legalment establerts, amb motiu del naixement d'un fill, adopció o acolliment.

Quins tràmits cal fer?

Cal presentar:

  • La sol·licitud en els models normalitzats establerts per l'Administració de Seguretat Social.
  • La documentació personal i específica, d'acord amb cada cas, tal com s'informa en el model de sol·licitud.

On es tramita?

El procediment per al reconeixement del dret s'inicia a instància de l'interessat, mitjançant sol·licitud adreçada a la direcció provincial de l'entitat gestora corresponent de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o Institut Social de la Marina (ISM).

  Quan s'acaba la prestació?

Quan s'esgota el període de suspensió establert legalment.

Complementary Content
${loading}