Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga una mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal.


Procedemento de risco durante a lactación natural

A continuación preséntase o procedemento xeral

Que é o risco durante a lactación natural?

É a situación na que se atopa a traballadora durante o período de suspensión do contrato de traballo por risco durante a lactancia natural dun menor de 9 meses, nos casos en que ao ter que cambiar de posto de traballo, por influír este negativamente na súa saúde ou na do fillo, a outro posto compatible coa súa situación, o devandito cambio non resulte posible ou non poida razoablemente esixirse por motivos xustificados.

Que trámites se deben realizar? 

A traballadora deberá comunicar  á Entidade xestora ou Mutua Colaboradora coa Seguridade Social a  suspensión do contrato ou actividade por risco durante a lactación natural, acompañando:

  • Informe do médico do Servizo Público de Saúde que o asiste.
  • Declaración da empresa ou da traballadora por conta propia, sobre os traballos e actividades realizadas, condicións do posto de traballo, categoría, risco específico...

Os servizos médicos da Entidade xestora ou da Mutua emitirán un certificado médico acreditando que as condicións do posto inflúen negativamente na saúde da traballadora e/ou do fillo.

A traballadora presentará a solicitude, segundo modelo oficial, á que achegará, ademais dos  documentos indicados:

  • Declaración da empresa sobre a inexistencia doutro posto compatible co estado da traballadora.
  • A documentación necesaria para acreditar a identidade e as circunstancias determinantes do dereito. 

Onde se tramitan?

A solicitude e documentación esixida deberá presentarse en calquera dos centros  da Entidade xestora (INSS ou ISM) ou da Mutua Colaboradora coa Seguridade Social.

O Director Provincial da Entidade xestora (INSS ou ISM) da provincia en que resida a interesada, ditará e notificará a resolución á interesada no prazo de 30 días.

Cando se inicia a prestación?

Traballadoras por conta allea: o dereito nace o mesmo día no que se inicia a suspensión do contrato de traballo por risco durante a lactancia.

Traballadoras por conta propia: o día seguinte a aquel no que se emite o certificado polos servizos médicos da Entidade xestora ou da Mutua.

Complementary Content
${loading}