Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga una mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal.

Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Para más información consulte nuestra política de cookies.


Procedemento de coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave

A continuación preséntase o procedemento xeral

Que é a prestación por coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave?

É un subsidio que se recoñece a un dos proxenitores, adoptantes ou acolledores, cando ambos traballen,  pola redución da xornada de traballo (mínima do 50%) e en proporción a esta redución, para o coidado do menor ao seu cargo, que require ingreso hospitalario de longa duración por estar afectado de cancro ou calquera enfermidade grave das determinadas regulamentariamente.

Que trámites se deben realizar?

Deberase presentar:

O modelo de solicitude da Entidade Xestora ou, se é o caso, da mutua colaboradora coa Seguridade Social, e a documentación necesaria para acreditar os datos reflectidos nesta.

Onde se tramita?

A solicitude e documentación esixida deberá presentarse ante a Entidade Xestora (Instituto Nacional da Seguridade Social ou Instituto Social da Mariña) ou Mutua Colaboradora coa Seguridade Social.

Que prazo hai para solicitar a prestación?

A partir do mesmo día en que se dea comezo a redución de xornada correspondente, sempre que a solicitude se formule no prazo de tres meses dende a data en que se produciu esta redución.

Transcorrido este prazo, os efectos económicos do subsidio terán unha retroactividade máxima de tres meses.

Complementary Content
${loading}