Procedemento de solicitude do Convenio especial para deportistas de alto nivel.

A continuación preséntase o procedemento xeral

Quen pode solicitalo?

Os deportistas de alto nivel, maiores de dezaoito anos que non estean incluídos en calquera dos Réximes do Sistema da Seguridade Social.

Cando ten que ser presentado?

Nos 90 días seguintes á data da publicación no B.O.E. a relación en que figure como deportista de alto nivel.

Que trámites se teñen que realizar?

Deberán presentar o Modelo TA-0040.

Onde se tramita?

Vía Presencial:

Ante a Dirección Provincial da Tesouraría Xeral da Seguridade Social ou Administración correspondente ao domicilio do solicitante.

Vía telemática:

A través da Sede Electrónica, se dispón dun certificado dixital.

Complementary Content
${loading}