Procediment del conveni especial per a la formació. Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre

A continuació es presenta el procediment general

Qui el pot sol·licitar?

  • Persones que el dia 1.11.2011 estiguin rebent cursos de formació amb prestació econòmica o els hagin rebut amb anterioritat.
  • Persones que hagin participat en programes de formació investigadora abans del 4 de novembre de 2003.

Quan l'ha de presentar?

Des de l'1.11.2011 fins al 31.12.2014. (*)

(*) Es reconeixeran com a assimilats a l'alta els períodes de formació fets anteriors a l'1/11/2011 i fins a 2 anys com a màxim.

Quins tràmits s'han de fer?

Presentar el model |TA-0040 Formació i els certificats acreditatius dels períodes de formació.

On es tramita?

Via Presencial:

Davant la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o l'Administració corresponent al domicili del sol·licitant.

Via telemàtica:

A través de la Seu Electrònica si disposa d'un certificat digital.

Complementary Content
${loading}