Procediment de Prestació per Atur de Nivell Assistencial (Subsidi)

Tot seguit es presenta el procediment general.

Què és la prestació per desocupació de nivell assistencial?

La protecció de nivell assistencial consta d'una prestació econòmica i l'abonament a la Seguretat Social de la cotització corresponent a les prestacions d'assistència sanitària, protecció a la família i, si escau, jubilació.

Qui la pot sol·licitar?

S'adreça als aturats que figurin inscrits com a demandants d'ocupació durant un mes, sense haver refusat cap oferta de feina escaient, i que no tinguin rendes de qualsevol naturalesa superiors al 75% del salari mínim interprofessional vigent, exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries.

Quins tràmits cal fer?

Cal emplenar la sol·licitud de subsidi per desocupació, i aportar la documentació que s'indica en el model.

On es tramita?

En el Centre de l'Institut Social de la Marina que us correspon segons el vostre domicili o per Internet a través de la seu electrònica del SEPE.

Complementary Content
${loading}