Procediment de prestació econòmica per part o adopció múltiples

A continuació es presenta el procediment general.

Què és la prestació econòmica per part o adopció múltiples?

És una prestació familiar no contributiva de pagament únic que es reconeix amb el naixement o l'adopció de dos fills o més en un part o adopció múltiples.

Quins tràmits cal fer?

Cal presentar:

  • El model de sol·licitud pertinent
  • La documentació necessària per acreditar la identitat i les circumstàncies determinants del dret

On es tramita?

La sol·licitud i la documentació exigida han de presentar-se a qualsevol centre d'atenció i informació de la Seguretat Social.

El reconeixement del dret a la prestació econòmica és competència de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Quin termini hi ha per sol·licitar la  prestació?

Es pot sol·licitar a partir del dia següent al naixement o l'adopció múltiples.

El dret al reconeixement d'aquesta prestació prescriu al cap de cinc anys, comptats a partir del dia següent al del naixement o l'adopció.

Complementary Content
${loading}