Procedemento de solicitude do convenio especial de traballadores que cesen nas prestacións de servizos ou actividades.

A continuación preséntase o procedemento xeral

Quen pode solicitalo?

O traballador ou asimilado que preste os seus servizos a dous ou máis empresarios en situación de pluriemprego en situación de pluriactividade e cesamento nalgunha ou todas as actividades.

Cando ten que ser presentado?

Nos:

  • 90 días seguintes a partir da data causante.
    o
  • En calquera momento.

Os prazos de presentación influirán no momento de entrada en vigor do convenio.

Que trámites se teñen que realizar?

Deberán presentar o Modelo TA-0040  e acreditar 1080 días cotizados nos 12 anos anteriores á situación que dá orixe á solicitude.

Onde se tramita?

Vía Presencial:

Ante a Dirección Provincial da Tesouraría Xeral da Seguridade Social ou Administración correspondente ao domicilio do solicitante.

Vía telemática:

A través da Sede Electrónica, se dispón dun certificado dixital.

 

Complementary Content
${loading}