Auxili per defunció

A continuació es presenta el procediment general.

Què és l'auxili per defunció de la Seguretat Social?

És una ajuda econòmica que es reconeix a les persones que hagin assumit les despeses del sepeli del difunt causant.

Quins tràmits s'han de fer?

  • Omplir el model de sol·licitud d'Auxili per Defunció
  • La documentació personal i l'específica que s'indica en el model de sol·licitud.

On es tramita?

La sol·licitud i la documentació necessària s'hauran de presentar en qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social de l'Institut Nacional de la Seguretat Social.
Els treballadors del mar ho hauran de presentar a les Direccions Provincials de l'Institut Social de la Marina (ISM).

El reconeixement del dret correspon a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), excepte per als treballadors del mar, ja que en aquest cas correspon a l'Institut Social de la Marina (ISM); quan la defunció derivi d'un accident de treball, a la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social.

Quan se sol·licita l'auxili per defunció?

Es pot sol·licitar en un termini màxim de cinc anys a partir de la data de la defunció.

Complementary Content
${loading}