Procedemento de solicitude do Convenio especial para os traballadores que ostenten a condición de funcionarios ou empregados de organizacións internacionais intergobernamentais.

A continuación preséntase o procedemento xeral

Quen pode solicitalo?

Os españois que ostenten a condición de empregados ou funcionarios de Organismos Internacionais Intergobernamentais .

Cando ten que ser presentado?

En calquera momento.

Que trámites se teñen que realizar?

Deberán presentar o Modelo TA-0040.

Onde se tramita?

Vía Presencial:

Ante a Dirección Provincial da Tesouraría Xeral da Seguridade Social ou Administración correspondente ao domicilio do solicitante.

Vía telemática:

A través da Sede Electrónica, se dispón dun certificado dixital.

Complementary Content
${loading}