Procediment de sol·licitud del Conveni especial de treballadors que redueixin la jornada per tenir cura d'un menor, minusvàlid o familiar

A continuació es presenta el procediment general

Qui el pot sol·licitar?

Treballadors per compte d'altri o assimilats que redueixin la seva jornada de treball amb la disminució proporcional del salari per tenir cura de:

  • un menor de dotze anys,
  • un minusvàlid físic, psíquic o sensorial,
  • un familiar, fins al segon grau que  no es pugui valer per ell mateix,
  • en els casos de naixement de fills prematurs o que hagin de romandre hospitalitzats després del part, i que reuneixin determinats requisits.

Quan s'ha de presentar?

Dos terminis
Durant els:

  • 90 dies següents a la situació que dóna origen a la subscripció
    o
  • En qualsevol moment de la reducció de jornada.

Els terminis de presentació influiran en el moment d'entrada en vigor del conveni.

Quins tràmits s'han de fer?

Hauran de presentar el Model TA-0040.

On es tramita?

Via Presencial:

Davant la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o l'Administració corresponent al domicili del sol·licitant.

Via telemàtica:

A través de la Seu Electrònica si disposa d'un certificat digital.

Complementary Content
${loading}