Procediment d'alta, baixa i variació de dades en el Règim Especial de la Mar

A continuació es presenta el procediment general.

Qui pot sol·licitar-ho?

Compte d'altri: L'empresari té l'obligació de presentar i signar l'alta, la baixa i les variacions de dades del seu treballador.

Compte propi: El propi treballador té l'obligació de presentar i signar l'alta, la baixa i les variacions de dades.

Quins tràmits s'han de realitzar?

Compte d'altri:

ALTA i VARIACIONS:
Mitjançant el Model TA2/S
BAIXA:
Model TA2/S i TA2/S-(simplificat)

Compte propi:

ALTA, BAIXA, VARIACIONS:
Mitjançant el model TA.0825

On es tramita?

A les Direccions Provincials i Locals de l' ISM.


NOTA: L'alta, la baixa i les variacions de dades  dels treballadors  per compte d'altri també es podran tramitar a través del Sistema R.E.D..

Complementary Content
${loading}