Procediment d'alta, baixa i variació de dades en el Règim General de la Seguretat Social

A continuació, es presenta el procediment general

Qui pot sol·licitar-ho?

L'empresari està obligat a presentar i signar l'alta, la baixa i les variacions de dades del seu treballador.

En el Sistema Especial per a Empleats de la Llar, si la relació laboral és inferior a 60 hores al mes, el treballador pot assumir aquesta obligació.

Quins tràmits s'han de fer?

ALTA, BAIXA, VARIACIONS: mitjançant els Models TA2/S o TA2/S-Simplificat.

En el Sistema Especial per a Empleats de la Llar, mitjançant el model TA2/S-0138.

On es tramita?

A la Direcció Provincial de la T.G.S.S.  o a la seva Administració.

NOTA: L'alta, la baixa i les variacions de dades també es podran tramitar a través del Sistema RED.

Complementary Content
${loading}