Procedemento de solicitude do Convenio especial para os incluídos no campo de aplicación do sistema de Seguridade Social Español que pasen a prestar servizos na Administración da Unión Europea

A continuación preséntase o procedemento xeral

Quen pode solicitalo?

Suxeito que entre ao servizo da Comunidade Europea.

Cando ten que ser presentado?

Dous prazos
Nos:

  • 90 días seguintes á situación que dá orixe á subscrición
    ou
  • En calquera momento.

Os prazos de presentación influirán no momento de entrada en vigor do convenio.

Que trámites se teñen que realizar?

Deberán presentar o Modelo TA-0040.

Onde se tramita?

Vía Presencial:

Ante a Dirección Provincial da Tesouraría Xeral da Seguridade Social ou Administración correspondente ao domicilio do solicitante.

Vía telemática:

A través da Sede Electrónica, se dispón dun certificado dixital.

Complementary Content
${loading}