Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga una mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal.


Procediment de Recaptació per via executiva

Quan s'inicia el procediment?

Una vegada esgotat el període voluntari de pagament, la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) inicia, mitjançant l'enviament de la Providència de Constrenyiment, la recaptació per via executiva dels deutes pendents amb la Seguretat Social.

Quins tràmits es poden fer?

Una vegada rebuda la Providència de Constrenyiment, l'interessat podrà:

  • Fer el pagament del deute
    o
  • Interposar un Recurs d'Alçada

Quan i on es poden fer?

  • El pagament s'admetrà en qualsevol moment del procediment de constrenyiment, anterior a l'adjudicació dels béns embargats.

    El pagament només es podrà fer en el compte el número del qual consta en la Providència de Constrenyiment, en Entitats Financeres o Agents Col·laboradors dels òrgans de recaptació de la Tresoreria General de la Seguretat Social, en efectiu, mitjançant xec que reunisca els requisits establits reglamentàriament, transferència o targeta de dèbit o crèdit a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social.
  • El Recurs d'Alçada es podrà interposar en el termini d'1 mes des de la data de notificació de la Providència de Constrenyiment.

    El Recurs d'Alçada s'haurà d'adreçar a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social que corresponga i es podrà presentar, a més de davant la mateixa Direcció Provincial, a qualsevol dels llocs indicats en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26-11, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Quan finalitza el procediment?

Quan es resolen els deutes perseguits, inclosos el principal, el recàrrec, els interessos  i les costes?

Complementary Content
${loading}