Procedemento de solicitude do Convenio especial de asistencia sanitaria respecto de traballadores españois que realicen unha actividade por conta propia no estranxeiro

A continuación preséntase o procedemento xeral

Quen pode solicitalo?

Os emigrantes españois, traballadores por conta propia, cando a súa actividade se realice nun país co que España non teña ratificada unha norma internacional de Seguridade Social ou que se a ten, esta non regule ou garanta debidamente a prestación sanitaria.

Cando ten que ser presentado?

En calquera momento.

Que trámites se teñen que realizar?

Deberán presentar o Modelo TA-0040.

Onde se tramita?

Vía Presencial:

Ante a Dirección Provincial da Tesouraría Xeral da Seguridade Social ou Administración correspondente ao domicilio do solicitante.

Vía telemática:

A través da Sede Electrónica, se dispón dun certificado dixital.

Complementary Content
${loading}