Procediment de sol·licitud del Conveni especial d'assistència sanitària respecte de treballadors espanyols que realitzin una activitat per compte propi a l'estranger

A continuació es presenta el procediment general

Qui el pot sol·licitar?

Els emigrants espanyols, treballadors per compte propi, quan la seva activitat es realitzi en un país amb el qual Espanya no hagi ratificat norma internacional de Seguretat Social o que, si la té, aquesta no reguli o garanteixi degudament la prestació sanitària.

Quan s'ha de presentar?

En qualsevol moment.

Quins tràmits s'han de fer?

Hauran de presentar el Model TA-0040.

On es tramita?

Via Presencial:

Davant la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o l'Administració corresponent al domicili del sol·licitant.

Via telemàtica:

A través de la Seu Electrònica si disposa d'un certificat digital.

Complementary Content
${loading}