Procediment de Prestació per Atur de Nivell Contributiu

Tot seguit es presenta el procediment general.

Què és la prestació per atur de nivell contributiu?

És una prestació econòmica que s'atorga als treballadors que  poden i volen treballar, però que perden el seu lloc de treball o se'ls redueix temporalment la jornada ordinària de treball.

Qui la pot sol·licitar?

Tots els treballadors del mar per compte d'altri, tant els que reben retribució a salari com els que la reben a la part, que tinguin previst cotitzar per la contingència de desocupació.

Quins tràmits cal fer?

Cal emplenar la sol·licitud de prestació per desocupació i aportar la documentació que s'indica en el model.

On es tramita?

En el Centre de l'Institut Social de la Marina que us correspon segons el vostre domicili o per Internet a través de la seu electrònica del SEPE.

Complementary Content
${loading}