Procediment d'Ajornament de deutes

A continuació, es presenta el procediment general

Qui pot sol·licitar-ho?

El subjecte responsable del pagament del deute.

Quan l'ha de presentar?

En qualsevol moment a partir de l'inici del termini reglamentari d'ingrés del deute de què es tracti.

Quins tràmits s'han de fer?

Haureu de presentar els models:

  • TC 17/10 Sol·licitud dajornament per al pagament de deutes amb la Seguretat Social.
  • TC 17/11 Reconeixement de deutes amb la Seguretat Social.
  • TC de Liquidació no ajornable.
  • TC de Liquidació ajornable.
  • TC-2 Relació nominal dels treballadors

I la documentació sol·licitada segons el cas.

On es tramita?

Via presencial

Cal adreçar la sol·licitud a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social, a l'Administració de la Seguretat Social o a la Unitat de Recaptació Executiva de la Seguretat Social en què l'empresari o el subjecte responsable del pagament té autoritzat el compte de cotització o, si no en té, on té el seu domicili.

Via telemàtica

Accedint, amb certificat digital, al tràmit del Registre Electrònic de la Seu Electrònica: Ajornament per al pagament de deutes de la Seguretat Social.

Quan es dicta i notifica la Resolució?

L'Administració dictarà i notificarà la resolució en el termini de 3 mesos naturals des de la recepció de la sol·licitud a l'òrgan competent per tramitar-lo.

Complementary Content
${loading}