Procediment de Renda Activa d'Inserció

Tot seguit es presenta el procediment general.

Què és el programa de renda activa d'inserció?

És un programa  que té com a objectiu incrementar les oportunitats de retorn al mercat de treball de determinats col·lectius de treballadors desocupats. Inclou l'abonament d'una prestació econòmica, denominada renda activa d'inserció, vinculada a la realització de les accions en matèria de polítiques actives d'ocupació que no comportin retribucions salarials.

Qui el pot sol·licitar?

Treballadors del Mar en situació de desocupació que acreditin especials necessitats econòmiques i dificultat per a trobar feina.

Quins tràmits cal fer?

Cal emplenar la sol·licitud de la renda activa d'inserció i aportar la documentació necessària.

On es tramita?

En el Centre de l'Institut Social de la Marina que us correspon segons el vostre domicili o per Internet a través de la seu electrònica del SEPE.

Complementary Content
${loading}