Control d' altes simultànies

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Amb el propòsit de controlar la inclusió en el Fitxer General d'Afiliació de possibles altes indegudes, s'han establertes una sèrie de funcionalitats en les altes de treballadors, quan aquestos se troben ja d'alta en altres Codis de Comptes de Cotització i, en el seu cas, altres Règims del sistema de Seguretat Social de treballadors per compte propi.

Aquests controls originaran que algunes altes sol·licitades a través del Sistema RED  siguen rebutjades, en aquestos casos s'emetrà un missatge on s'informa de la impossibilitat d'aplicar l'alta en el Fitxer General d'Afiliació mitjançant el Sistema RED, i es requerirà l'aportació davant la corresponent Administració de la Seguretat Social de la documentació identificativa original del treballador -document nacional d'identitat o targeta d'estranger- i, en el seu cas, la documentació que acredite l'efectiva realització de l'activitat laboral, segons estableix per a aquestos casos el Reglament General sobre inscripció d'empreses, afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors.

Respecte de les altes previstes, en el moment de mecanització de l'alta prevista, se verificarà la concurrència de les circumstàncies que determinen la inadmissibilitat del moviment en funció de les altes simultànies que tinga el treballador. Si l'alta, amb les dades existent en el moment de l'anotació prèvia, no fora procedent d'acord amb els controls establits, s'incorporarà el moviment a la base de dades de moviments previs, però no s'emetrà resolució sobre l'alta del treballador, s'emetrà, per contra, una nota informativa que instarà l'usuari a aportar la documentació original acreditativa de la identitat del treballador i de la prestació de servicis en l'empresa, abans de la data de consolidació del moviment (data real de l'alta).

Si la incidència es reparara abans d'aquesta data, l'alta es consolidarà; en cas contrari, serà rebutjada, i s'haurà d'instar de la corresponent Administració de la Seguretat Social la inclusió de l'alta del treballador si aquesta fora procedent.

Complementary Content
${loading}