Aclariment sobre les bases de cotització del Personal Investigador en formació per a convocatòries amb efectes per l' any 2007.

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

El Reial Decret 63/2006, de 27 de gener, pel que s'aprova l'Estatut del personal investigador en formació en la seua Disposició Addicional primera, apartat b, punt 1, va establir que la base de cotització, tant per contingències comunes com professionals, estarà constituïda per la quantia del límit mínim absolut de cotització vigent en cada moment en el Règim General de la Seguretat Social. No obstant, a partir de les convocatòries que produir efecte per a l'any 2007, la quantia de la base de cotització estarà constituïda per la base mínima de cotització vigent en cada moment per al grup de cotització 1.

Degut a certs dubtes d'interpretació d'aquest precepte, que s'han suscitat, cal aclarir que la base de cotització per a aquest personal, les convocatòries del qual hagen constituït efecte en l'any 2007, per a totes les contingències és la base mínima de cotització vigent per al grup 1.

Complementary Content
${loading}