Devolució d' ingresos indeguts per part de la TGSS (Article 45 de l' Ordre TAS/3512/2007, de 26 de novembre).

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

L'Ordre TAS/3512/2007, de 26 de novembre, en el seu article 45, punt 2, estableix que la sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts per part de la Tresoreria General de la Seguretat Social podrà presentar-se, a més de als llocs previstos per l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, a través del Sistema RED, de trobar-s'hi els interessats incorporats.

No obstant això, aquesta opció de sol·licitud d'ingressos indeguts a través del sistema RED no està disponible. La TGSS  està estudiant i desenvolupant una nova funcionalitat amb la fi de donar compliment a la norma.

Complementary Content
${loading}