Excedències

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Fins ara, les situacions d'excedència de funcionaris i personal laboral de les Administracions Públiques, per cura de fills i altres familiars, s'identifiquen en el Fitxer General d'Afiliació mitjançant altes i baixes en CCC convencionals, de forma que quan es produeix una baixa per alguna d'estes causes (68, 73, 76), el sistema automàticament genera una alta en el ICCC convencional corresponent.

S'ha canviat la forma d'identificació d'aquestes situacions, que han passat de ser altes en CCC convencionals a ser tractades com a situacions addicionals d'afiliació. Així, quan es produïsca alguna baixa per aquestes excedències (68 - Excedència per cura de fills, 73 - Excedència per cura de familiars i 76 - Excedència per violència de gènere), la TGSS automàticament generarà una situació addicional d'afiliació.

Per a allò, s'han creat els nous valors de Situacions addicionals d'Afiliació que s'indiquen a continuació:

301 EXCEDÈNCIA PER CURA DE FILLS. LABORALS
302 EXCEDÈNCIA PER CURA DE FAMILIARS. LABORALS
303 EXCEDÈNCIA PER CURA DE FILLS. FUNCIONARIS
304 EXCEDÈNCIA PER CURA DE FAMILIARS. FUNCIONARIS
305 EXCEDÈNCIA PER VÍCTIMA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE. FUNCIONARIS

Aquests valors no hauran de ser anotats pels usuaris sinó que serà la mateixa Tresoreria General de la Seguretat Social qui els anote quan es comuniquen baixes la causa de les quals siga alguna de les indicades abans.

Complementary Content
${loading}