Novació de contractes Llei 43/2006

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La Llei 43/2996, de 29 de desembre, en l'apartat 1 del seu article 8é estableix, en el mateix sentit que allò indicat prèviament pel Reial Decret-Llei 5/2006:

"Quan, durant la vigència d'un contracte bonificat a l'empara d'aquesta Llei que s'haguera concertat a temps parcial, es transforme a temps complet, o viceversa, no es perdran les bonificacions, sinó que es percebran segons corresponga al nou contracte, sense que això supose l'inici de cap nou període de bonificació.

En el cas que es reitere la novació del contracte a què es refereix l'anterior paràgraf, es perdran les bonificacions a partir de la segona novació, llevat que aquesta última siga de temps parcial a temps complet.

No es produirà tampoc la pèrdua de les bonificacions en els casos en que els treballadors jubilats parcialment incrementen anualment la reducció de la seua jornada de treball i salari, d'acord amb allò establit en la normativa aplicable."

Des del dia 4 de desembre, quan es produïsca una variació del coeficient a temps parcial de la que puga deduir-se una possible pèrdua de les bonificacions de quotes que s'estigueren gaudint per què eixa variació correspongués a novacions del contracte de treball, i es sol·licite la impressió del document de resolució, s'emetrà una nota on s'informarà de la necessitat de que l'empresari comunique la variació de la clau identificativa del contracte de treball de foment d'ocupació a altre de diferent que no determine el dret a l'aplicació de bonificacions.

Aquesta variació de la clau del contracte de treball únicament haurà de realitzar-se en el cas que el contracte de treball haguera sofrit les novacions indicades en la Llei 43/2006 que no han de coindicir necessariament amb les variacions de la dada de coeficient a temps parcial.

Complementary Content
${loading}