Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Prestació d'Incapacitat Temporal

Procediment

[D]

undefined

Informació general


Objecte:

És un subsidi diari que cobreix la pèrdua de rentes del treballador produïdes per malaltia comuna o accident no laboral, malaltia professional o accident de treball i els períodes d'observació per malaltia professional.

Beneficiaris:

Els treballadors, inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, sempre que complisquen determinats requisits.

Els treballadors del règim especial de treballadors autònoms (RETA) inclosos en el sistema especial de treballadors agraris que hagen optat per incloure esta prestació.

Requisits:
  • Malaltia comuna: Estar afiliats i en alta o en situació assimilada a l'alta i tenir cover un període de cotització de 180 dies en els 5 anys anteriors.
  • Accident siga o no de treball i malaltia professional: No s'exigixen cotitzacions prèvies. 

Més informació sobre requeriments

Entitat competent:

Segons l'opció que haja realitzat l'empresari per a la seua cobertura, el reconeixement i pagament correspondrà:

Contingut o quantia:

  • Malaltia comuna i accident no laboral: 60% de la base reguladora des del 4t dia de la baixa fins al 20é inclusivament i el 75% des del dia 21é i posteriors.
  • Malaltia professional o accident de treball: 75% de la base reguladora des del dia següent al de la baixa en el treball.

 

Més informació sobre pagament

Pagament:

Treballadors per compte d'altre:

  • En general, el pagament l'efectua l'empresa amb pagament delegat amb la mateixa periodicitat que els salaris.
  • En els casos d'una malaltia comuna o d'un accident no laboral, el pagament entre el 4t i el 15é dia de la baixa és a càrrec de l'empresari, i a partir del 16é la responsabilitat de pagament és de l'INSS o de la mútua.

Treballadors per compte propi:

Impresos:

Els parts mèdics de baixa, confirmació de la baixa i alta.

Fins que no s'aproven els nous models de comunicats mèdics d'incapacitat temporal, mantindran la seua validesa els vigents actualment, segons la disposició transitòria 1a del RD 625/2014, de 18 de juliol.

Documentació:
  • Documents acreditatius de la identitat del treballador.
  • Documents relatius a la cotització:

Més informació sobre documentació

Pèrdua o suspensió:

Actuació fraudulenta per a obtindre o conservar la prestació, treballar per compte propi o d'altre i per a rebutjar o abandonar el tractament prescrit.

Suspensió cautelar: incompareixença del beneficiari al reconeixement mèdic.

Més informació

Extinció:

S'extingix pel transcurs del termini màxim establit, per l'alta mèdica amb o sense declaració d'incapacitat permanent, pel fet de passar a ser pensionista de jubilació, pel fet de no presentar-se als reconeixements establits pels metges de l'INSS  o de la mútua i per defunció.

Més informació

Duració:

Malaltia o accident: 365 mesos prorrogables per altres 180, si durant aquest transcurs se  preveu curació.

Períodes d'observació de la malaltia professional: 6 mesos prorrogables per altres 6.

Més informació sobre duració

Altres dades d'interés:
 
Complementary Content
${loading}