Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Prestación de Incapacidade Temporal

Procedemento

[D]

Procedemento de Incapacidade temporal

Información xeral


Obxecto:

É un subsidio diario que cobre a perda de rendas do traballador producida por enfermidade  común ou accidente non laboral, enfermidade profesional ou accidente de traballo e os períodos de observación por enfermidade profesional.

Beneficiarios:

Os traballadores, incluídos en calquera réxime da Seguridade Social, sempre que cumpran determinados requisitos.

Os traballadores do réxime especial de traballadores autónomos (RETA) incluídos no sistema especial de traballadores agrarios que optasen por incluír esta prestación.

Requisitos:
  • Enfermidade común: Estar afiliados e en situación de alta ou asimilada á alta e ter cuberto un período de cotización de 180 días nos 5 anos anteriores.
  • Accidente sexa ou non de traballo e enfermidade profesional: Non se esixen cotizacións previas. 

Máis información sobre requisitos

Entidade competente:

Segundo a opción que realizase o empresario para a súa cobertura, o recoñecemento e pagamento corresponderá:

Contido ou contía:

  • Enfermidade común e accidente non laboral: 60% da base reguladora dende o 4º día da baixa ata o 20º inclusive e o 75% dende o día 21 en diante.
  • Enfermidade profesional ou accidente de traballo: 75% da base reguladora dende o día seguinte ao da baixa no traballo.

 

Máis información sobre pagamento

Pagamento:

Traballadores por conta allea:

  • En xeral, o pagamento efectúao a empresa como pagamento delegado coa mesma periodicidade ca os salarios.
  • Nos casos de enfermidade común ou accidente non laboral, o pagamento entre o 4º e o 15º día da baixa corre a cargo do empresario, a partir do 16º a responsabilidade de pagamento será do INSS ou da mutua.

Traballadores por conta propia:

Impresos:

Os partes médicos de baixa, confirmación da baixa e alta.

Mentres non se aproben os novos modelos de partes médicos de incapacidade temporal, manterán a súa validez os actualmente vixentes, segundo a disposición transitoria 1ª do RD 625/2014, do 18 de xullo.

Documentación:
  • Documentos acreditativos da identidade do traballador.
  • Documentos relativos á cotización.

Máis información sobre documentación

Perda ou suspensión:

Actuación fraudulenta para obter ou conservar a prestación, traballar por conta propia ou allea, e rexeitar ou abandonar o tratamento prescrito.

Suspensión cautelar: incomparecencia do beneficiario a recoñecemento médico.

Máis información

Extinción:

Extínguese polo transcurso do prazo máximo establecido, alta médica con ou sen declaración de incapacidade permanente, pasar a ser pensionista de xubilación, por non presentarse aos recoñecementos establecidos polos médicos do INSS  ou da mutua e por falecemento.

Máis información

Duración:

Enfermidade ou accidente: 365 días prorrogables por outros 180, se durante este transcurso se  prevé curación.

Períodos de observación da enfermidade profesional: 6 meses prorrogables por outros 6.

Máis información sobre duración

Outros datos de interese:
 
Complementary Content
${loading}