Compte general del sistema de la Seguretat Social

D'acord amb l'article 125.3.i), la Intervenció General de la Seguretat Social elabora el compte general del sistema de la Seguretat Social per a enviar-lo al Tribunal de Comptes abans del 31 d'octubre de l'exercici següent


Complementary Content
${loading}