El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions assumirà la Gestió de les pensions de classes passives a partir del 6 d’octubre

Amb efectes des del 6 d’octubre de 2020, el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions assumirà les competències en matèria de reconeixement, gestió i proposta de pagament de les prestacions del Règim de Classes Passives. Per tant, qualsevol tràmit o gestió anterior al 6 d’octubre de 2020 relacionada amb una pensió o prestació del règim de Classes Passives de l’Estat serà competència de la Direcció General de Costos de Personal, en el cas de pensions causades per funcionaris civils, o de la Direcció General de Personal-Àrea de Pensions del Ministeri de Defensa, en el cas de pensions causades per personal militar i guàrdia civil.

Per a obtindre informació addicional, hi ha estes possibilitats:

  • Al portal de Classes Passives podrà obtindre informació detallada i actualitzada de les pensions del Règim de Classes Passives de l’Estat. Així mateix, podrà obtindre els formularis per a sol·licitar eixes prestacions, conéixer la normativa que les regula, les adreces i els telèfons dels diferents punts de contacte, i també informar-se sobre el procediment administratiu que cal seguir per al seu reconeixement o calcular l’import de la seua futura pensió, si és un funcionari a punt de jubilar-se. També podrà plantejar una consulta sobre Classes Passives a l’apartat “Atenció al pensionista”, dins de la pestanya “Pensionistes”.
  • A la pàgina web del Ministeri de Defensa, podrà obtindre informació detallada i actualitzada sobre les pensions del Règim de Classes Passives de l’Estat causades per personal militar i guàrdia civil, obtindre els formularis per a sol·licitar eixes prestacions, conéixer la normativa que les regula, les adreces i els telèfons de contacte, i també informar-se sobre el procediment administratiu que cal seguir per al seu reconeixement o calcular l’import de la seua futura pensió, si és personal a punt de retirar-se. També podrà plantejar la seua consulta sobre Classes Passives militars en el Servici d’informació, les dades de contacte del qual apareixen a l’enllaç esmentat: “Apartat CONTACTE”.

Normativa aplicable:

  • Reial Decret 2/2020, de 12 de gener, pel qual es reestructuren els departaments ministerials que crea el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions al qual s’atribuïx la competència en matèria de Seguretat Social i de Classes Passives de l’Estat.
  • Reial Decret 497/2020, de 28 d’abril, pel qual es desenrotlla l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, en el qual s’establix un procés gradual per a l’assumpció de la competència en esta matèria.
Complementary Content
${loading}