INGRÉS MÍNIM VITAL: EL TERMINI DE SOL·LICITUD S’INICIA EL 15 DE JUNY DE 2020

El termini per a sol·licitar l’Ingrés Mínim Vital comença el dilluns 15 de juny de 2020.

Per a donar temps que els interessats puguen disposar de la informació i la documentació necessàries i evitar la pèrdua de drets, les sol·licituds presentades durant els tres primers mesos (fins al 15 de setembre de 2020) tindran, si són aprovades, efectes econòmics des de l’1 de juny de 2020, sempre que els requisits es complisquen en eixa data. En cas que no es complisquen en eixa data, els efectes econòmics es fixaran el dia primer del mes següent a aquell en què es complisquen els requisits.

Tinga en compte que, atesa la situació sanitària, els Centres d’Atenció i Informació de la Seguretat Social romanen tancats al públic, de manera que li recomanem que utilitze, a partir del 15 de juny de 2020, els servicis electrònics de la Seu electrònica de la Seguretat Social per a presentar les sol·licituds.

Complementary Content
${loading}