Historial de notificacions: funció nova del servici "Consulta i firma de notificacions telemàtiques"

L'"Historial de notificacions" permet consultar les notificacions una vegada transcorregut el termini de deu dies naturals des de la posada a disposició a la Seu Electrònica de la Seguretat Social (SEDESS).

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) posa a disposició dels usuaris un apartat nou, "Historial de notificacions", dins el servici Consulta i firma de Notificacions Telemàtiques. En este apartat es mostren les notificacions que ja no estan disponibles a la SEDESS per a firmar-les perquè ha finalitzat el termini de deu dies naturals per a accedir al seu contingut. L'historial només permet buscar notificacions publicades a la SEDESS en els últims dos anys. Només es poden consultar els documents i el seu estat, però no firmar-los, per la qual cosa l'accés a les notificacions en este apartat no té cap efecte jurídic.

A qui va dirigit

Com que està integrat en el servici de "Consulta i firma de notificacions telemàtiques", l'"Historial de notificacions" pot ser utilitzat per dos tipus d'usuaris:

  1. Receptor principal: La persona, física o jurídica, a la qual va dirigida la notificació.
  2. Receptor secundari: El gestor o representant. Este pot ser, al seu torn, de dos classes:
    • Autoritzat RED
    • Apoderat

Funcionament de l'"Historial de Notificacions"

L'"Historial de Notificacions" oferix dos buscadors per a facilitar la consulta dels usuaris:

  • Buscador simple: permet filtrar els documents per tipus de destinatari (Règim-CCC, NIF, NAF i CIE) i el seu número.
  • Cerca avançada: permet fer consultes més delimitades, filtrant les notificacions segons la data de posada a disposició a la Seu Electrònica, l'estat de la notificació, el tipus de procediment, etc.

Ubicació del servici

El servici "Consulta i firma de notificacions telemàtiques", en el qual està integrat l'"Historial de notificacions", està disponible a la Seu Electrònica de la Seguretat Social, a la ruta: Inici > Notificacions telemàtiques > Consulta i firma de notificacions telemàtiques.

Per a accedir-hi cal disposar d'un certificat digital.

Complementary Content
${loading}