Ajuda del Cercador Avançat

La pàgina del Buscador Avançat proporciona un formulari que cal omplir segons el tipus de busca que vullga fer.

 1. Els camps del formulari són els següents:

  • Totes les paraules: En este cas, es buscaran aquells continguts que continguen totes les paraules indicades en este camp tenint en compte l'orde en què s'han introduït.

  • Frase exacta: esta nova opció buscarà tots aquells continguts que continguen la frase d'este camp en l'orde exacte en què s'han introduït i sense cap altra paraula entre elles.

  • Alguna de les paraules: Amb esta opció de busca es pretén obtindre tots els continguts que continguen alguna de les paraules introduïdes en el camp de text corresponent.

  • Ignorar la paraula: En este últim cas, es busquen tots els continguts que no continguen la paraula que apareix dins d'este camp. L'opció d'ignorar la paraula només es podrà dur a terme si alguna de les tres opcions anteriors conté algun text vàlid.

   Estes quatre opcions de busca es poden combinar entre si per tal de generar busques més precises.

 2. Paràmetres per a mostrar/filtrar resultats:

  • Temes: Podrà delimitar més la busca si selecciona un o alguns temes dins els quals vol trobar resultats. Per defecte es buscarà en tots els temes.

  • Data de publicació: Es podrà limitar la busca tenint en compte la data de publicació del contingut, introduint una data inicial i una altra final. Estes dates hauran de tindre el format dd/mm/aaaa i tindran com a data límit inicial l'any 1900.

  • Orde de resultats: Per a facilitar a l'usuari la localització de resultats, s'ha introduït la utilitat de poder ordenar-los per la data de publicació, pel títol del contingut o pel percentatge de coincidència de les paraules buscades dins del contingut.

  • Resultats a mostrar: El nombre de resultats que es mostraran per pàgina serà de 10, tot i que este valor pot variar si introduïx un valor entre 5 i 20.

  • Documents binaris: Per a incloure els documents binaris en la busca, caldrà seleccionar la casella de selecció "Incloure en la busca els documents binaris (Impresos, Formularis, etc.)".

  • Documents de normativa: Per a excloure els documents de normativa en la busca, caldrà seleccionar la casella de selecció "Excloure en la busca els documents relatius a normativa".

  • Busca en títols: Per a fer un filtratge de manera que busque únicament en els títols dels continguts i no en la descripció, caldrà seleccionar la casella de selecció "Mostrar únicament resultats trobats en els títols".

 3. Resultats de la busca

  En els resultats de la busca es mostren els elements següents:

  • El títol del bloc de text.
  • La data de publicació
  • El percentatge d'encert (*)
  • Una introducció del contingut del bloc de text.

   (*) L'ordenació per encert només s'aplicarà quan la busca es faça per frase exacta.

Des de la pantalla del buscador avançat, s'accedix mitjançant un botó al buscador simple

Complementary Content
${loading}