Informe de Vida Laboral d’Empresa

La informació més rellevant sobre la cotització a la Seguretat Social de les empreses l’any 2018.

La Tresoreria General de la Seguretat Social remet a les empreses que el 2018 han realitzat les seues liquidacions de quotes a través del Sistema de Liquidació Directa informació rellevant respecte de la seua situació laboral i de cotització l’any esmentat.

Més informació

Pot baixar, per facilitar-ne la comprensió, la nota explicativa en la qual es descriuen amb detall cadascun dels apartats en què s’estructura l’informe, el glossari de termes que apareixen en la Vida Laboral, i també la carta remesa amb esta informació.

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Nota explicativa Descargar documento Nota explicativa. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,266 KB) 05/12/2019
Glossari de termes Descargar documento Glossari de termes. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,225 KB) 28/09/2020
Carta Descargar documento Carta. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,9140 KB) 12/09/2019

Objectiu de l’informe

La Tresoreria General de la Seguretat Social té per objectiu facilitar a les empreses la informació més rellevant sobre la seua cotització a la Seguretat Social.

El Sistema de Liquidació Directa, que en l’actualitat utilitzen quasi la totalitat de les empreses, a més de suposar un avançament en la simplificació de l’obligació de cotitzar, permet proporcionar més informació sobre les cotitzacions a la Seguretat Social, ja que incidix en el detall dels imports i càlculs realitzats per a cada treballador, la qual cosa suposa una millora en la transparència del sistema.

A qui va adreçat l’informe

A empreses amb treballadors d’alta el 2018, sempre que hagen presentat les seues liquidacions de quotes durant tot l’any 2018 mitjançant el Sistema de Liquidació Directa.

On puc adreçar les meues consultes

Pot fer les seues consultes a través de:

Recorde

És important que l’empresa comunique les seues dades de contacte: telèfon mòbil i adreça electrònica a través del servici de la Seu Electrònica de la Seguretat Social ubicat a l’apartat Empreses/Afiliació i Inscripció/Comunicació del telèfon i l’adreça electrònica de l’empresari, per tal de rebre comunicacions i informació.

Quina informació conté

La Vida Laboral d’Empresa oferix informació sobre les liquidacions de quotes a la Seguretat Social presentades l’any 2018, les quotes calculades per la Tresoreria General de la Seguretat Social i les quotes ingressades per l’empresa.

Mostra l’evolució de la cotització i del nombre de treballadors d’alta els diferents mesos de l’any 2018.

Així mateix, inclou informació específica sobre bases de cotització i deduccions, els imports dels conceptes retributius abonats als seus treballadors i la situació de l’empresa en relació amb l’ingrés de les quotes a la Seguretat Social.

Accés a l’informe

Les empreses poden consultar o baixar este informe des de la Seu Electrònica de la Seguretat Social, dins de l’apartat “Notificacions Telemàtiques”, a través de l’opció “Comunicacions Telemàtiques”.

Complementary Content
${loading}