Represa de terminis

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

1. Què suposa la represa del còmput dels terminis dels procediments administratius que es van suspendre en la declaració de l’estat d’alarma?

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març,  pel qual es declara l’estat d’alarma, va establir la suspensió del còmput dels terminis administratius a partir del dia 15 de març. Ara, el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma, establix que, amb efectes des de l’1 de juny de 2020, el còmput d’estos terminis es reprendrà, o es reiniciarà, si així s’haguera previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l’estat d’alarma i les seues pròrrogues (art. 9). Això suposa que els terminis administratius suspesos el dia 15 de març es continuaran computant a partir del dia 1 de juny, o s’iniciaran novament quan així ho haguera establert una norma amb rang de llei aprovada durant este període.

Així mateix, amb efectes des del 4 de juny de 2020, s’alçarà la suspensió dels terminis de prescripció i caducitat de drets i accions en l’àmbit administratiu. (art. 10)

2. Quins terminis es veuen afectats en l’àmbit de la Tresoreria General de la Seguretat Social per esta represa?

Els termes i terminis en l’àmbit dels procediments de gestió recaptadora es reprenen en data  1 de juny  en  l’àmbit administratiu, i  des del  4  de juny,  també en l’ordre  processal amb rellevància en els procediments concursals dels quals la TGSS és part.

Es  reprén, per tant, l’emissió dels actes administratius següents:

  • Reclamacions de deute
  • Providències de constrenyiment
  • Diligències d’embargament
  • Qualsevol altre tràmit recaptador, tant en via voluntària com executiva.

Així mateix, es reprenen o inicien tots els terminis relatius a les notificacions dels actes administratius, tant telemàtiques, com postals.

Així mateix, es reprenen o s’inicia el còmput dels terminis per a efectuar al·legacions, aportar documentació o interposar recursos administratius, i també judicials (estos a partir del dia 4).

3. És necessari sol·licitar la represa dels terminis o s’aplicarà automàticament?

No és necessari presentar cap sol·licitud, ja que la represa dels terminis s’aplica automàticament d’acord amb el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig.

8. Què passa si no s’ingressen les cotitzacions mensuals?

En cas que no s’ingressen les cotitzacions en els terminis establits, s’aplicaria el recàrrec corresponent. No obstant això, la reclamació de deute no es notificarà fins que acabe la interrupció de terminis establida com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma.

Complementary Content
${loading}